Veiklos ataskaitos

METINĖS ATASKAITOS

2017 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016m III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. pirmo pusmečio finansinės ataskaitos

2015 m. finansinės būklės ataskaita

2015 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2014 m. metinė ataskaita

2013 m. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

2013 m. pinigų srautų ataskaita

2013 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2013 m. pelno (nuostolių) ataskaita

2012 m. pelno (nuostolių) ataskaita

2012 m. balansas

2012 m. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

2012 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2012 m. pinigų srautų ataskaita

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Supaprastintos pirkimų taisyklės (Galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

Viešųjų pirkimų suvestinė, 2014 m.

Supaprastintos pirkimų taisyklės (Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.)

Supaprastintos pirkimų taisyklės (Galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d.)

 

2017 METŲ PIRKIMŲ ATASKAITOS 

Sausio mėn.

Vasario mėn.

Kovo mėn.

Balandžio mėn.

Gegužės mėn.

Birželio mėn.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn.

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

 

2016 METŲ PIRKIMŲ ATASKAITOS 

Sausio mėn.

Vasario mėn.

Kovo mėn.

Balandžio mėn.

Gegužės mėn.

Birželio mėn.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn.

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

Gruodžio mėn.

 

2015 METŲ PIRKIMŲ ATASKAITOS 

Sausio mėn.

Vasario mėn.

Kovo mėn.

Balandžio mėn.

Gegužės mėn.

Birželio mėn.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn.

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

Gruodžio mėn.

 

Partneriai