Dėl VšĮ sanatorija  „ Pušyno kelias“  finansinių veiklos rodiklių
2017-02-27

VIEŠOJI ĮSTAIGA

SANATORIJA „PUŠYNO KELIAS“

 

 

Kodas 123072287,  Pušyno kelias 25,  LT-08311 Vilnius, tel. 276 43 44, faks. 277 91 91, el. pastas: info@pusynokelias.lt

 

LR Seimas                                                                                           2017-02-27   Nr.S17- 83

Sveikatos reikalų komitetui          

 

LR Seimas

Antikorupcijos komisijai

 

LR Sveikatos apsaugos ministerija

Ministrui A.Verygai

 

 

Dėl VšĮ sanatorija  „ Pušyno kelias“  finansinių veiklos rodiklių

 

   2017 m. sausio 19 d.  Įstaiga iš Sveikatos apsaugos ministerijos ( SAM) gavo paklausimą, kuriame, remiantis Seimo Antikorupcijos komisijos raštu, buvo nurodyta, jog pagal Įstaigos „finansinių duomenų ataskaitą“ 2016 metų spalio mėnesį Įstaiga išleido apie 402.000,- EUR  „pirkiniui“, o „finansinių dokumentų“ atsargų įgijimo eilutėje nurodoma, jog „ yra kaupiama po 150.000,- eurų, kurie galimai bus panaudojami kitiems pirkiniams“. Dėl to buvo paprašyta skubos tvarka iki 2017-01-23 pateikti išsamius duomenis apie nurodytų pirkimų pagrįstumą ir planuojamus pirkimus.

  Kadangi iš šio paklausimo nebuvo aišku apie kokius finansinės atskaitomybės dokumentus eina kalba, bei nurodytų skaičių visišką neatitikimą Įstaigos finansiniam pajėgumui, detalesniam paklausimo išsiaiškinimui buvo kreiptasi į SAM darbuotoją Vilmą Sruogę, ruošusią šį paklausimą. Ši darbuotoja nurodė, kad tik perteikė Seimo Antikorupcijos komisijos gauto rašto formuluotes. Dėl to telefonu buvo susisiekta su Antikorupcijos komisijos tarnautoja L.Ragauskiene, kuri taip pat negalėjo patikslinti paklausimo reikalavimų.

  Esant tokiai situacijai, 2017-01-23  SAM buvo pateiktas atsakymas, jog Įstaiga tokios vertės (402.000,- EUR) pirkinių nėra dariusi,  piniginių atsargų ( po 150.000,- EUR) nekaupiama ir už tokias pinigų sumas jokių pirkinių neplanuojama.

  2017 m. vasario 15 d. Įstaiga e-paštu gavo pranešimą iš Seimo Sveikatos reikalų komiteto biuro, jog 2017 m vasario 22 d. Įstaigoje planuojamas išvažiuojamasis posėdis bei šio posėdžio darbotvarkė, kurioje buvo numatyta nuo 10.00 iki 11.30 val. „ Apsilankymas sanatorijoje VšĮ „Pušyno kelias“.

  Pagal tokią darbotvarkę mes sprendėme, jog šis profilinis Seimo komitetas nori susipažinti su sanatorijos veikla, jos teikiamomis paslaugomis,  pacientų gydymo ir buities sąlygomis bei kitais medicininės veiklos aspektais.

  Į Įstaigą, kaip žinia, atvyko ne tik kai kurie Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai, bet ir Seimo Antikorupcijos komisijos kai kurie nariai.  Posėdyje be sanatorijai specifinių klausimų buvo iškelta eilė ūkinės finansinės veiklos už praeitus laikotarpius klausimų ( atitinkančių SAM paklausimą), į kuriuos dėl netikėtos posėdžio eigos Įstaigos vadovas ir vyriausioji buhalterė negalėjo pateikti išsamių ir argumentuotų atsakymų. Dėl to, mūsų manymu, pasėdžio dalyviams galėjo susiformuoti tikrovės neatitinkanti nuomonė apie Įstaigos netinkamą finansinę drausmę bei už ją atsakingų administracijos darbuotųjų negebėjimą paaiškinti įstaigos finansinių operacijų pagrįstumo.

  Siekdami išsklaidyti  abejones dėl Įstaigos finansinės veiklos teisėtumo ir skaidrumo, teikiame išsamius paaiškinimus dėl posėdyje aptarinėtų Įstaigos finansinių operacijų piniginių sumų.

    Kaip minėta, SAM paklausime nebuvo konkrečiai nurodytą, kokio finansinės ataskaitos dokumento pagrindu yra keliami klausimai. Todėl buvo peržiūrėti visi ataskaitų dokumentai, siekiant rasti paklausime nurodytų sumų atitikmenis.

  Labiausiai tikėtina, kad kreipimosi į Antikorupcijos komisiją autorius duomenis ėmė iš Įstaigos interneto svetainėje patalpintos Pinigų srautų ataskaitos, paruoštos 2016 m. spalio 27 d. pagal  2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis. Iš tikrųjų,  šios ataskaitos redakcijos, buvusios tik interneto svetainėje, III.10 eilutės „Kitų paslaugų įsigijimo“ 4 grafoje buvo nurodyta 402.547,40 EUR suma, o III.7 eilutės „ Atsargų įsigijimo“  7 grafoje nurodoma 150987,87 EUR suma . Todėl teikiame paaiškinimus dėl šių aptariamų pinigų sumų.

 

Paaiškinimai dėl Ataskaitos III.10 eilutės „Kitų paslaugų įsigijimo“.

 

   Pirma. Šios ataskaitos 4 grafoje rodomos ne Ataskaitos paruošimo mėnesio sumokėtos sumos, o suma nuo metų pradžios. Todėl į paklausimą dėl 2016 m. spalio mėnesį padaryto „pirkinio“ už 402.000,- EUR SAM galėjome duoti tik atsakymą, kad tokio pirkinio 2016 m. Spalio mėn. nebuvo.

  Antra. Būtent  402.547,40 EUR sumos įrašymas į Ataskaitą buvo rašymo klaida, atsiradusi, galimai, dėl buhalterinės kompiuterinės programos padarytos klaidos. Ši klaida buvo pastebėta dar 2016 metais ir SAM  2016 m. gruodžio mėn. 13 d. pateikta ištaisyta ši ataskaita su tikrovę atitinkančia 50.468,13 EUR suma. Kaip žinia, ataskaitų tikslinimas yra normali praktika teikiant finansines ataskaitas net VMI. Mūsų atveju kalba eina apie vidaus ataskaitą tarp viešosios įstaigos ir jos steigėjo.

Trečia.   Deja po patikslintos Ataskaitos pateikimo SAM nespėta operatyviai pakeisti Įstaigos interneto svetainėje šios Ataskaitos su teisingu skaičiumi, kas ir suklaidino Ataskaitą tyrinėjusį asmenį.

 

 

Paaiškinimai dėl Ataskaitos  III.7 eilutės „ Atsargų įsigijimo“  

 

  Pirma. Paklausimo formuluotė, jog „ Atsargų įsigijimo“  eilutėje rodomi kaupiami pinigai, neatitinka buhalterinės apskaitos pagrindų. Šioje eilutėje rodomos ataskaitinio laikotarpio  atsargų (maisto, medikamentų, inventoriaus ir kitų atsargų, nepriskirtų prie kitų straipsnių) tiekėjams sumokėtos sumos.

  Antra.  SAM Paklausime nurodomas skaičius „ 150.000“ , tikėtina , yra Ataskaitos III.7 eilutės 7 grafoje nurodoma 150987,87 EUR suma, ją priskiriant 2016 metais Įstaigos kaupiamoms sumoms kitiems pirkiniams.  Minėta, jog tai nėra joks periodinis pinigų kaupimas, o  tai yra per 2015 metus sumokėtos sumos tiekėjams už atsargas, nes 7 grafa Ataskaitoje yra skiltyje „ Praėjęs ataskaitinis laikotarpis“. Taigi ši suma apskritai niekaip negali būti siejama nei su Įstaigos veikla 2016 metais , nei, juolab, su kažkokiais periodiniais pinigų kaupimais.

 

  Virš išdėstyti paaiškinimai leidžia teigti, jog Seimo Antikorupcijos komisijos iniciuoto patikrinimo aplinkybės neturi  finansinės drausmės ar buhalterinės apskaitos pažeidimų požymių.

Priedai: SAM 2017-01-19 d. paklausimas

            Įstaigos atsakymas į SAM paklausimą

            2016-10-27 d. Pinigų srautų ataskaita

            2016-12-13 d. Pinigų srautų ataskaita

            Pranešimas apie išvažiuojamąjį posėdį


 Dėl kuro pirkimo:

 

Vadovaujantis VšĮ sanatorijos “Pušyno kelias” Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 84.4;106.1.4.2p.,2016 spalio mėn. buvo atliktos automobilinio kuro pirkimo procedūros ir nustatytas laimėtojas. 2016-10-07 VšĮ sanatorija “Pušyno kelias” ir UAB “FLEET UNION”pasirašė automobilinio kuro prkimo sutartį Nr.16/10/07/FVL0072. Sutarties pirkimo vertė 6398,40 eur su PVM. Sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių. Pirkimas buvo patalpintas įstaigos tinklalapyje “Pirkimų suvestinė už 10 mėn”.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                Vytautas Dumbrovas

 

 

Vyr. buhalterė                                                                                           Raimonda Mumėnienė