„Auk sveikas"

Sveikatinimo grupėje „Auk sveikas” laisvalaikis organizuojamas orientuojantis į vaikų ugdymo(si) kompetencijų (sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę ir socialinę) plėtojimą. 


Grupėje „Auk sveikas” vaikai ugdomi sveikoje ir saugioje aplinkoje. Vaikai turi higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai, tinkamą mitybą, poilsį ir laisvalaikį. Ugdymas vyksta savitarpio pagarba, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra grįstoje aplinkoje. Vaikai tobulina savo gebėjimus, puoselėja kalbą, perima savo tautos kultūrą, papročius ir tradicijas. Vaikai skatinami laikytis grupės numatytų elgesio taisyklių, būti paslaugūs, geranoriški, mandagūs, branginti savo ir kitų darbą, daiktus, saugoti savo ir kitų sveikatą.

Mūsų diena

7.00   Labas rytas (susitikimas, žaidimai)
8.30  Pusryčiai
9.30

 „Aš turiu galvytę vieną ir galvoju aš kasdieną...“ (aktyvioji ugdymo valanda:  pokalbiai, skaičiavimo žaidimai, pasakos, meninė  veikla, tyrinėjimai)

10.30  Kad augčiau sveikas ir stiprus (sveikatinimo mankšta)
11.00  Priešpiečiai
11.30  „Kaip smagu miške..." (žaidimai kieme, pasivaikščiojimai parke)
12.30  Pietūs
13.00  Sapnų karalystė (miego, poilsio laikas)
15.30  Pavakariai
16.00  Mes aktyvūs pailsėję (žaidimai lauke arba grupėje)
18.00  Sportuojam vandeny (baseinas antradieniais ir ketvirtadieniais)
18.00  Laukiame tėvelių (žaidimai grupėje arba lauke)

 

Mūsų savaitė

II, IV  „Iš tautosakos skrynelės"
IV  Dailė
I, IV  Muzika
II, IV  Baseinas
Partneriai