Socialinės paslaugos

Atvykęs pacientas į sanatoriją „Pušyno kelias“ atlikti reabilitaciją praleidžia tam tikrą laiko tarpą, kurio metu socialinis darbuotojas išsiaiškina paciento socialines problemas ir suteikia profesionalią pagalbą, reikalingą pacientui ir jo šeimos nariams.

SANATORIJOS „PUŠYNO KELIAS“ SOCIALINIS DARBUOTOJAS PACIENTAMS TEIKIA ŠIAS PASLAUGAS:

Konsultuoja pacientus ir jų šeimos narius socialiniais klausimais

 • apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų;
 • apie specialiųjų poreikių nustatymą;
 • apie nuolatinės slaugos poreikio nustatymą;
 • apie nuolatinės priežiūros poreikio nustatymą;
 • apie teises ir galimybes būsto pritaikymui neįgaliesiems;
 • apie teises ir galimybes lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijai gauti;

Socialinės pagalbos į namus organizavimas:

 • Pacientui suteikia informaciją apie socialinę pagalbą į namus;
 • Esant poreikiui, socialinis darbuotojas susisiekia su paslaugų namuose skyriais;

Pagalba gaunant kompensacinę techniką:

 • Bendradarbiauja su įstaigos specialistais - kineziterapeutu ir pacientą gydančiu gydytoju, parenka tinkamas kompensacines priemones;
 • Išrašo kompensuojamas pagalbines priemones ir nurodo kur kreiptis norint jas atsiimti;
 • Suteikia informaciją apie pagalbines priemones, kurios nėra kompensuojamos, bet yra reikalingos pacientui;
 • Paaiškina paciento šeimos nariams apie buities pritaikymą atsižvelgiant į pačio paciento sveikatos būklę;

Sanatorijoje „Pušyno kelias“ socialinis darbuotojas ne tik atkuria pacientų socialinius įgūdžius, bet ir pasirūpina paciento visapusiška socialine gerove.

 

Partneriai