Vidutinis darbo užmokestis
Eilės numerisRodiklis2017m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, EUR
1 Gydytojai 806,75
2 Administracija ir kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 703,79
3 Slaugytojai 557,40
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 495,03
5 Kitas personalas 404,26
Partneriai