PARAMA 2%

Gerbiami mūsų bendruomenės nariai,

kviečiame skirti 2 % savo sumokėtos pajamų mokesčio sumos reabilitacijos sąlygom gerinti ir plėtoti. Kiekvienas Jūsų paaukotas euras - tai investicija į mūsų ir Jūsų sveikatą!

Kaip galite skirti 2 % pajamų mokesčio mums?  Pildymo būdai:

 • INTERNETU:
 1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Tada bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) svetainę.
 2. Iš VMI svetainės atsisiųskite ir užpildykite formą FRO512. Vadovaukitės VMI pateiktomis pildymo programos ABBYY eFormFiller parsisiuntimo bei FRO512 formos pildymo ir užpildytos formos persiuntimo į VMI instrukcija. 
 • NE INTERNETU:
 1. Užpildytą (tiek ranka, tiek kompiuteriniu būdu) prašymo formą galite nunešti į savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių.
 2. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

  Prašymo blankus galima atsispausdinti iš šios nuorodos (forma FR0512) arba gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose, galima atsisiųsti ir atsispausdinti iš valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapio www.vmi.lt .

Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:

 • paramos gavėjo pavadinimą, buveinės adresą, teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą juridinio asmens identifikacinį kodą;
 • ataskaitinį mokestinį laikotarpį ir paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 2 procentų).

Jei gyventojas pagal GPMĮ nuostatas privalo mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas turi būti pateikiamas kartu su ta deklaracija.  

Mūsų duomenys, reikalingi prašymo užpildymui :
Gavėjo tipas - 2
Gavėjo kodas: 124243848

Prašymą reikia pateikti iki gegužės 1 d.

 • Všį Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
 • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas):   124243848
 • Paramos gavėjo pavadinimas: VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
 • Buveinės adresas: Šiltnamių g. 29, Vilnius 04130

Daugiau jokių duomenų apie paramos gavėją formoje nurodyti nereikia. Prašymą pildyti didžiosiomis raidėmis ir mokesčių inspekcijai pateikti ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. 

Ačiū visiems, kurie perveda į Sveikatinimo ir ugdymo grupę „Auk sveikas“, kad ir nedidelę pinigų sumą. Tai ne tik materialinė, bet ir moralinė pagalba, ženklas, kad palaikote mūsų veiklą, pritariate mūsų idėjoms.

 

Partneriai